Archive for oktobar 2018
Home 2018

oktobar

11 okt

Sportski turizam u Vrnjačkoj Banji

  Vrnjacka Banja se poslednjih godina znacajno opredelila za razvoj sportskog turizma, pa je sve više onih gostiju koji u Vrnjacku Banju dolaze na pripreme, sportske igre i rekreaciju. Tu je, pre svega, značajan broj sportista, veliki broj učesnika u fizičkom vaspitanju, kao i u sportskoj rekreaciji i terapiji. Takođe od ogromnog značaja su i izuzetno povoljan balneoklimatološki faktor mineralne vode, klima, reljef, parkovi, razvijena služba fizikalne medicine, kabinet za sportsku medicinu sa medicinskim osobljem […]

SAZNAJ VIŠE