Sportski turizam u Vrnjačkoj Banji

 

Vrnjacka Banja se poslednjih godina znacajno opredelila za razvoj sportskog turizma, pa je sve više onih gostiju koji u Vrnjacku Banju dolaze na pripreme, sportske igre i rekreaciju. Tu je, pre svega, značajan broj sportista, veliki broj učesnika u fizičkom vaspitanju, kao i u sportskoj rekreaciji i terapiji. Takođe od ogromnog značaja su i izuzetno povoljan balneoklimatološki faktor mineralne vode, klima, reljef, parkovi, razvijena služba fizikalne medicine, kabinet za sportsku medicinu sa medicinskim osobljem i lekarima specijalistima za sportsku medicinu, saradnja sa katedrama za sportsku medicinu i funkcionalnu terapiju, saradnja sa sportskim klubovima i sportistima, kvalitetni sportski tereni za pripreme i mogućnost smeštaja velikog broja sportskih ekipa u komforne ugostiteljske i turističke objekte.  

U želji za što boljim stvaranjem uslova za promociju i podsticaj sporta, kao i razvoja mladih u Opštini Vrnjačka Banja, Apartmani Mavesa u 2018. uzimaju učešće u nizu takmičenja i sportskih priredbi na našoj opštini.
Ponosni na njihove uspehe i napore za što boljim rezultate, možemo reći da smo imali tu čast da budemo deo jedne uspešne sportske godine.